מגילת רות

רות השבה משדה מואב

דמותה של רות

הרב יצחק בן יוסף | סיון תשפ"ג