ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

בעניין היתר המכירה

גבולות הארץ - שיעור 3

גבולות הארץ - שיעור 3

הרה"ג חיים שטיינר | כ' אדר ב' תשס"ח