שביעית בעידן הגאולה התשע"ה

"שמיטה לחומרא" או התחשבות בדוחק הציבור?

בחינה היסטורית לאור המקורות

בחינה היסטורית לאור המקורות

הרב אברהם קוסמן | ט' סיון התשע"ה