שמיטה

קיום מצוות שמיטת קרקעות

האם יש עניין לקנות חלקת אדמה ולהפקירה?

היום עמותות רבות מציעות לרכוש חלקת קרקע בסכום מסויים כדי להפקירה ולקיים מצוות שמיטה כהלכה? האם יש עניין בדבר זה?

הרה"ג אשר וייס | ט' כסלו תשפ"ב