חנוכה בראי דורנו

על עצמאות ועל ישראליות

השאלה אם חנוכה הוא חג דתי בו עם ישראל מציין את נצחון הדת הישראלית על האליליות היונית או שהוא חג לאומי, מהדהדת בחלל הדיון הציבורי דורות רבים.

הרב יוסף כרמל | טבת תש"ע