חנוכה בראי דורנו

הארתם של פושעי ישראל

מבירור הלכתי פשוט, אפשר להסיק שאת המזבח חיללו פושעי ישראל, המתיוונים, ולא היוונים בעצמם. ואת אותם פושעי ישראל ניצחו הכהנים הקדושים "עוסדי תורתך". אמנם, הניצחון על פושעי ישראל יכול לבוא לא רק בדרך של מלחמה אלא גם בדרך של קירוב לבבות.

הרב דוד דודקביץ' | כ"ו כסלו תשע"ד