שיחות לחג החנוכה

שיחה לחנוכה

הרב חיים אביהוא שוורץ | כ' כסלו תש"פ