חנוכה בראי דורנו

חנוכת המזבח ע"י החשמונאים לשעה ולדורות

פרק יג

א. שמו של חג החנוכה ב. מצוות חנוכת המזבח ג. חנוכת המזבח ע"י החשמונאים ד. השלמת חנוכת בית שני ה. חגיגת סוכות בחנוכה ע"י החשמונאים

הרב יהודה זולדן | תשס"ח