חנוכה בראי דורנו

חג האוּרים או חג האורוֹת?

מתוך מגד ירחים, בהוצאת "בית הרב"

מתוך מגד ירחים, בהוצאת "בית הרב"

הרב יוחאי רודיק | כסלו תש"ע