חנוכה בראי דורנו

שלבים בבנין התרבות הפרטית באדם

תרבות, האם זה בכלל שייך לבית המדרש? האם יש לנו מה לומר על זה? ואם תגידו כן, אולי הכוונה שכל מה שיש לנו לומר על זה שזה אסור ושלילי ולא טוב כי תרבות זו תרבות מערב וזה חיקוי של הגויים ועוד כהנה וכהנה...

הרב משה אליה | טבת תשס"ד