מדורים נוספים

המתייוונים והנקודה היהודית

גליון 212

נשאף להנהגה ונדע להוקיע את הרע, להגדיר אותו ואת המובילים אותו, להוכיח ולהזהיר מפניהם על אף שבתוך תוכם ישנה נקודה פנימית יהודית קדושה וטהורה.

הרב משה(מוסא) כהן | תשע"א