חנוכה בראי דורנו

ופרצו חומות מגדלי

לחבר את החול אל הקודש

הארתם של נרות החנוכה שמגיעה עד נרות החנוכה שלנו - דרך השבת, דרך השוהם והישפה ודרך מכתבו של הרב יצחק הוטנר.

הרב מאיר גולדויכט | תשס"ג