משפטים

ובשביעית יצא לחופשי

הרב יוסף נווה | כ"ח שבט תשפ"א