קידוש השם

תוריד את הכיפה או ש...

אסיר ציון ברוסיה הקומוניסטית לא הסכים להוריד את הכיפה למרות שאגותיו ואיומיו של הסוהר...

הרב דניאל קירש | סיון תשפ