אשיחה בחוקך

מצוות קידוש ה'

'אשיחה בחוקיך' בהלכה

'אשיחה בחוקיך' בהלכה

הרב אורן נזרית | כ"ט טבת תשפ"א