קידוש השם

"לבא אל הקודש"

שלושים לנרצחי הטבח בישיבת מרכז הרב

מזבח של מטה ושל מעלה; צדיקים שנהרגו על קידוש ה'; ישראל נמשלו לצאן ה'; כמו חכמי יבנה שהפריעו לרומאים; הכח של עם ישראל נמצא בישיבות.

הרב יוסף גליקסברג | ר"ח ניסן תשס"ח