קידוש השם

מהי מעלת השראת שכינה?

יראת ה' היא אוצרו" אבל התוכן של אוצרו זה הדבקות האלוקית והשראת השכינה, עניין המצוות קבלת עול מלכות שמיים ומתוך כך השראת שכינה.

הרב חיים בן שושן | ט"ו חשוון תשפ