שיעורים נוספים

בין פסח לעצרת, בין יום העצמאות ליום ירושלים

הרב יוסף כרמל | אייר תשע"א