שיחות ליום ירושלים

בל תוסיף בקביעת יום העצמאות ויום ירושלים?

נדון בפרק זה האם יש איסור בל תוסיף בקביעת יום העצמאות ויום ירושלים כימים טובים, כימי שמחה. כפי שאוכיח בדבריי, נראה שאין מקום לומר שיש איסור בל תוסיף, ולכן אין לחוש לדברי החכמים שהעירו על הענין הזה.

הרב אורי בצלאל פישר | איר תשס"ח