שיחות ליום ירושלים

ואבדיל אתכם מן העמים

לימים שבין יום העצמאות ויום ירושלים

לימים שבין יום העצמאות ויום ירושלים

הרב מאיר גולדויכט