שיחות ליום ירושלים

ציון וירושלים - הכמיהה והלב

הרצי"ה קוק זצ"ל, נעמי שמר, הרב שלמה גורן זצ"ל, הנזיר הירושלמי, מוטה גור. וירושלים.

הרב יצחק בן יוסף | כ"ג אייר תשפ"ב