עניינו של יום

יום ירושלים, ואמירת הלל

לא רק שראוי לומר הלל (או שירה אחרת) ביום שחרור ירושלים, אלא יש פגם רוחני במי שאינו נוהג כן. נציע את המקורות ההלכתיים וההגותיים לשני סוגי קביעה הללו.

הרב משה צוריאל | איר תשס"ח