מגיפת הקורונה

זמן אמירת סליחות בצל הקורונה

הרב יוסף צבי רימון | אלול תשפ