סליחות

שותפים בבריאה באמירת הסליחות

הרב הלל מרצבך | תשרי תשע"ד