סליחות

התבוננות בסליחות

פתיחה לסליחות – מוצ"ש פרשת כי תבוא

סליחות אלו נקראים: א. סליחות י"ג מידות, ב. סליחות זכור ברית,ביום ר"ה הקב"ה מראה לאדם את חובותיו וזכויותיו ונידון ע"פ מעשיו,הכוונה העיקרית באמירת סליחות - לעורר את האדם לתשובה לקראת יום הדין ולהזכיר לו לאן הוא שייך - שהוא בן אברהם יצחק ויעקב שכרת אתם הקב"ה ברית.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כ"א אלול תשס"ה