נקודה בהלכה – הרב עודד מילר

מתי נכון לומר סליחות ?

לשעת אמירת הסליחות ישנם מנהגים שונים: מתי נכון לומר? בחצות, אשמורת הבוקר, לפני שחרית? במסגרת סדרת נקודה בהלכה מבית אתר ישיבה הרב עודד מילר עושה לכם סדר במנהגים השונים, ומסביר גם מתי אסור להגיד סליחות ולמה.

הרב עודד מילר | אלול תשפ"ב