חודש אלול

דברי התעוררות לפני סליחות

ערב התעוררות וסליחות "אורות התורה" בת ים

הרב מרדכי כליפא | ב' אלול התשע"ד