תקיעת שופר

כיסוי השופר במסכה במהלך התקיעות

הרב יוסף צבי רימון | אלול תשפ