תקיעת שופר

סדר הראוי לתקיעת שופר

שולחן ערוך אורח חיים סימן תקצ'

סעיפים א' ב' מצוות תקיעת שופר.

הרב מיכאל יומטוביאן | אלול תשע"ז