תקיעת שופר

המלכת ה' בתקיעות שופר

מדוע ההמלכה בראש השנה נעשית דווקא בשופר? מהו ההבדל בין המלכה בר"ה לבין קבלת עול מלכות שמיים שבכל יום?

הרב נתנאל איל | כ"ה אלול תשפ"ב