ענינו של ראש השנה

מחאה במדברים בתפילת ראש השנה

הרב דניאל קירש | אלול תשע"ח