נקודה למחשבה

הסוד שעומד מאחורי מנהג "התשליך"

נהגו ישראל אחר הצהרים של יום ראשון של ראש השנה ללכת אל מקור מים ולומר את המנהג המפורסם' מנהג "התשליך", מנהג הוא סוד חידה ומקורו עלום בסרטון חדש הרב ינון גרוסברג עומד על מנהג התשליך ומסביר לנו מה עומד מאחוריו?

הרב ינון גרוסברג | אלול תשפ"ב