ענינו של ראש השנה

ראש השנה – שמחה זו מה עושה?

מדוע יום הדין על השנה שעברה אינו בכ"ט באלול? לשם מה יושב ה' על כסא הדין, אם בסוף הוא עובר לכסא הרחמים? מהו עניינה של מידת הזיכרון המתגלה בראש השנה? ומהי בכלל הסיבה לשמוח ביום זה? מתוך שאלות אלו נתבונן בענינו של היום הגדול הפותח את השנה החדשה.

הרב יעקב כהן | אלול תשס"ח