חסידים מספרים

דרך חדשה

אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם; בניינו האמיתי של האדם בא מתוך התמודדות עם הכישלונות; דווקא ההכרות עם שבילי היער הסבוך עשויה להעמיד את האדם על דרך נכונה; החיפוש שיבוא לאחר הלימוד מן הכישלונות יהיה בבחינת לימוד משותף מן הניסיון הקולקטיבי;

הרב אריה הנדלר | ערב ראש השנה תשס"ה