ענינו של ראש השנה

שנה טובה

שנה חדשה מטרתה להתחדש ולעבוד את ה' טוב יותר. אנו מבקשים "חיים טובים": "טוב" זה רק להתקרב להקב"ה.

הרה"ג אליהו בקשי דורון זצוק"ל | כד' אלול תשס"ח