ענינו של ראש השנה

התשובה ועבודת ראש השנה

ענייני תשובה. הלכות לראש השנה. על מה צריך להתפלל בראש השנה?

הרה"ג דוב ליאור | כ"ז אלול תשע"ט