ענינו של ראש השנה

ראש השנה - יום הדין

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ו' אלול תשע"ט