ענינו של ראש השנה

לבקש בתפילת ראש השנה על מלכות ישראל

הרב משה צוריאל זצ"ל | תשרי תשס"ט