ענינו של ראש השנה

ראש השנה בבית מדרשו של רש"י

הוכחה ממקורות רבים ברש"י, שעניינו של השופר הוא תפילה, ולא חרדה ושפלות. וגם השופר הכפוף, מסמל את ה'עיניו למטה' של המתפלל, לשכינה ששורה בארץ ישראל, ולא הכנעה.

הרב חיים ירוחם סמוטריץ | כ"ז אלול תשע"ט