ענינו של ראש השנה

לקראת ראש השנה

יום שכולו תורה - רעננה אלול תשע"ב

אורגן ע"י בית המדרש של מכללת שערי משפט בשיתוף בית המדרש ראשית ברעננה

הרב פרופ' יגאל שפרן | כו' אלול התשע"ב