ענינו של ראש השנה

ברית אבות ואמהות

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | תשרי תשפ"א