ענינו של ראש השנה

סדר ליל ראש השנה - הדגמה מעשית

הדגמה מעשית של סדר ליל ראש השנה כמנהגו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל והבן איש חי .

הרב יצחק בן יוסף | י"א אלול תשפ"ב