ענינו של ראש השנה

מלך על כל הארץ

בראש השנה מופיעה אידיאליות עליונה של הנהגה אלוקית על פי מידת הדין. הזיכרון הוא הקשר הבסיסי ביותר בין הקב"ה לברואים.

הרב יהודה רוט | אלול תשפ"ג