משפטים

ואכלו אביוני עמך

הרב יוסף צבי רימון | שבט תשע"ח