משפטים

בזכות מה הקדימו נעשה לנשמע

הרב מרדכי הוכמן | שבט תשפ