משפטים

משפטי ה' אמת צדקו יחדיו

הרב בן ציון מוצפי | שבט תשע"ב