ענג שבת

הכלכלה בפרשה - פרשת משפטים

גליון מס' 1058

גליון מס' 1058

הרב מנחם דסברג | שבט תשע"ב