משפטים

מעלת ישראל שניתן להם המשפט

* אהבת ה' לישראל וזכות האבות שבזכותם ניתן להם המשפט. * משפט אמת וצדק. * ביאור "לבנת הספיר". * "נעשה" לעומת "נעשה ונשמע".

הרב נעים בן אליהו זצ"ל