משפטים

פרשת משפטים

פרשת משפטים נסמכה לפרשיית "מזבח אדמה תעשה לי". מדוע? מה המיוחד במשפט העברי ובדיינים?

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | שבט תשס"ג