הלכות ראש השנה

הלכות ראש השנה שחל בשבת

כל הלכות ראש השנה שחל בשבת מחולק לנושאים לפי הסדר

הרב משה בר ציון | כ"ו אלול תשפ"ג